Dlaczego warto skorzystać z naszych usług


Dlaczego  właśnie nam warto zlecić zastępstwo prawne i procesowe, rozwiązanie problemu prawnego, udzielenie porady, konsultacji, opinii prawnej, niż robić to samodzielnie:

 

1) Nie warto samodzielnie prowadzić postępowania sądowego, ponieważ koszt skorzystania z usługi prawnej jest zawsze niższy niż szkody jakie można ponieść nie korzystając z niej. Zgodnie z przepisami strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), na które składa się również wynagrodzenie radcy prawnego;

2)  W przypadku gdy sami świadczymy sobie bezpłatnie usługę prawną i własnym działaniem wyrządzimy szkodę nikt nam jej nie zrekompensuje;

3) Wszystkie czynności wykonywane w kancelarii objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 350 000 euro;

4)  Stosowanie prawa jest często bardziej skomplikowanym procesem niż się może wydawać na który składa się głównie:

  • zrekonstruowanie normy prawnej z przepisów prawnych,
  • ustalenie jej obowiązywania,
  • wykładania normy prawnej, czyli ustalenie prawidłowego jej znaczenia
  • ustalenie stanu faktycznego,
  • subsumpcja, czyli podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego pod wybraną normę prawną,
  • wybór konsekwencji prawnych,
  • sformułowanie i uzasadnienie decyzji

5) Nie trzeba tracić cennego czasu na szukanie właściwej normy prawnej, badanie czy nadal ona obowiązuje, wybór właściwej metody wykładni, czy ustalenie jej konsekwencji prawnych;

6) Jakość informacji prawnych udzielanych na bezpłatnych forach prawnych nie jest weryfikowana ponadto prawo każdego dnia się zmienia, a odpowiedzi często są już nieaktualne;

7) Rzekomo bezpłatna pomoc w postaci błędnej porady, opinii, źle zawartej umowy czy przegranego procesu może doprowadzić do szkody za którą nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności;

8) Również popularne płatne serwisy internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez klienta;