W 2005 roku zakończyłem z wynikiem bardzo dobrym naukę na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W trakcie studiów prawniczych rozpocząłem i ukończyłem również studia europejskie w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta. Pozwoliły mi one na bliższe zapoznanie się z tematyką szeroko rozumianej integracji europejskiej. Na ich zakończenie obroniłem pracę na temat: Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej w dziedzinie transportu drogowego. Uczęszczałem również na kurs prawniczego języka angielskiego TOLES, a następnie zdałem egzamin organizowany przez Global Legal English TOLES Exams Office w Stamford.


W grudniu 2005r. osiągnąłem drugi wynik, spośród ponad osiemdziesięciu zdających, na egzaminie z 17 dziedzin prawa i zdałem egzamin wstępny na aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Bydgoszczy. Od kwietnia 2006r. do listopada 2009r. odbywałem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, stale podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. W grudniu 2009r. zdałem egzamin radcowski, a w styczniu 2010 r. złożyłem ślubowanie i zostałem radcą prawnym. Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu stanowiło kolejny etap rozwoju, a zarazem nowe wyzwanie odnośnie wyboru dalszej drogi zawodowej. Aplikacja radcowska oraz praca w kancelarii radcy prawnego pozwoliła mi na zdobycie praktycznej znajomości prawa oraz nabycie dobrych umiejętności interpersonalnych.


Od maja 2010r. prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Chojnacki. Kancelaria zapewnia fachową pomoc prawną polegającą na zastępstwie prawnym, procesowym, egzekucyjnym przed sądami i innymi instytucjami oraz organami, windykacji należności, opiniowaniu dokumentów, udzielaniu porad, konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych, projektów umów, reprezentacji wierzycieli, dłużników. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu specjalistycznych programów prawniczych. Najwyższą ich jakość gwarantuje udział osób z uprawnieniami zawodowymi oraz nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych danych i informacji. Kancelaria współpracuje z prawnikami, inżynierami, rzeczoznawcami oraz przedstawicielami innych zawodów zajmujących się szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, prawnym, przedsiębiorcom, obejmuje ona zakres począwszy od spraw cywilnych, gospodarczych, handlowych, pracowniczych, administracyjnych, rodzinnych po kompleksową obsługę prawną przedsięwzięć gospodarczych.


W dniu 11.12.2017  zostałem umieszczony w 3. edycji Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej wydawnictwa British Publishing House Ltd.

 


Kancelaria [nazwa firmy] zmieni Twoje spojrzenie na usługi prawnicze!Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich praw skutecznie już dziś!